Đổi Server Nếu Không Load Được:

Lấy cớ hỏng điều hòa gọi cô chủ nhà mình dây bướm non đến sửa tiện đè ra đụ tới tấp